0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

DLUHOPISY

vloží se soubor s Prospektem později

PERIODICKÉ INFORMACE

Emitentem dluhopisů je společnost SATPO finance, s.r.o., založená především za účelem vydání Dluhopisů.

Všechny práva pro změnu vyhrazena.

 

FINANČNÍ INFORMACE - EMITENT

Dokumenty k náhledu: 

- Zahajovací rozvaha Emitenta dle IFRS k 16. 9. 2021 a zpráva nezávislého auditora 

- Zakladatelská listina společnosti SATPO finance, s.r.o.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FINANČNÍ INFORMACE - RUČITEL

Dokumenty k náhledu: 

- Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2020 do 31. 12. 2020 a zpráva. nezávislého auditora

Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 a zpráva nezávislého auditora

- Konsolidovaná neauditovaná účetní závěrka za období od 1. ledna 2021 do 30. června 2021

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.


Generování PDF

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím