0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

Vítejte na internetových stránkách Emitenta, společnosti SATPO finance, s.r.o., které jsou určené pro investory. Společnost SATPO finance, s.r.o., je založená především za účelem vydání Dluhopisů.

PERIODICKÉ INFORMACE

Pro účely veřejné nabídky a přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu vydala společnost SATPO finance, s.r.o. Prospekt platný po dobu 12 měsíců od jeho pravomocného schválení ČNB. Prospekt obsahující znění Emisních podmínek byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2021/130868/CNB/570 ke sp. zn. SSp-2021/00090/CNB/572 ze dne 29. prosince 2021, které nabylo právní moci dne 1. ledna 2022.

Manažerem emise je společnost  WOOD & Company Financial Services, a.s.

Prospekt, jeho případné dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, historické finanční údaje a zprávy auditora, jsou k dispozici v elektronické podobě níže.

 

FINANČNÍ INFORMACE - EMITENT

Dokumenty k náhledu: 

- Zahajovací rozvaha Emitenta dle IFRS k 16. 9. 2021 a zpráva nezávislého auditora 

- Zakladatelská listina společnosti SATPO finance, s.r.o.

Výroční zpráva, účetní závěrka Emitenta a zpráva auditora za rok 2021

 

FINANČNÍ INFORMACE - RUČITEL

Dokumenty k náhledu: 

- Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2020 do 31. 12. 2020 a zpráva. nezávislého auditora

Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 a zpráva nezávislého auditora

- Konsolidovaná neauditovaná účetní závěrka za období od 1. ledna 2021 do 30. června 2021

Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele dle IFRS za období od 1. ledna 2021 do 31. 12. 2021 a zpráva nezávislého auditora

 

DLUHOPISY

Dokumenty k náhledu: 

 

VÝBOR PRO AUDIT

  • Ing. Iveta Krašovicová – předseda výboru pro audit
  • Ing. Katarína Atalovičová - člen výboru pro audit
  • Ing. Markéta Štechová - člen výboru pro audit

Seznam členů výboru pro audit společnosti SATPO finance, s.r.o. ke stažení zde.

 

Všechna práva vyhrazena. 

fotogalerie


Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.


Generování PDF