0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

DOMOV ZAČÍNÁ ROZHODNUTÍM

Stavební pozemek pro výstavbu rodinné vily se nachází v městské části Praha 5 v lokalitě Šmukýřka, v severním svahu svažujícím se do údolí Motolského potoka. Pozemek má tvar nepravidelného trojúhelníku, který lemuje ulice Nad Turbovou a pěší bezejmenná ulice. Spodní část pozemku tvoří rovinu a navazuje na sousední pozemek se sportovním hřištěm. Vlastní pozemek má svažitý charakter se vzrostlou a náletovou zelení, nejsou zde žádné památkové stromy.

STAVEBNÍ POZEMEK

Celková rozloha parcely je 882 m2, nadmořská výška je 272–279 m n.m. Pozemek se nachází dle platného Územního plánu HMP ve funkční ploše OB a je určen k zastavění, nachází se v památkově chráněném území. Součástí pozemku při severní straně podél pěší bezejmenné ulice je původní oplocení, které tvoří společnou část se sportovním hřištěm a stožáry veřejného osvětlení. Podobné plocení je i podél ulice Pod Turbovou. V ulici Nad Turbovou jsou uložené veřejné inženýrské sítě.

DLE VAŠEHO VKUSU A PŘÁNÍ

Předpokládaný záměr rodinného domu vychází z objemové studie a jedná se pouze o ideový návrh výstavby. Respektuje založená uliční prostranství a stavební čáru ulice Nad Turbovou.

Hlavní vchod do vily, stejně jako vjezd a výjezd aut, je koncipován chodníkovým přejezdem přímo ze ulice Nad Turbovou. Díky svažitému charakteru pozemku je návrh rodinné vily navržen tak, aby poskytoval maximální soukromí ve společenské zóně. Tato oblast zahrnuje obývací pokoj a kuchyni, které jsou umístěny v patře pod příjezdovou úrovní. Tímto způsobem je zajištěn přímý výstup na bazén a do zahrady.

V patře nad parkovacími stáními se nachází pokoje s výhledem na východní a severní směr hlavního města Prahy. Pokoj pro hosty, pracovna či prostor pro fitness a relaxaci může být zcela samostatně oddělen v nejspodnější části návrhu s přímým výstupem na terasu a do zahrady. Ideový záměr rodinné vily nabízí výhledy a maximální soukromí v klidné části pozemku.

Zobrazit dostupné jednotky


Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.


Generování PDF