0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

podporujeme a pomáháme

Realitní a investiční skupina SATPO založila Nadační fond SATPO v prosinci 2022 pro účely podpory vzdělávání, zdraví,  kultury a sportu na území České republiky, podporuje projekty a organizace při rozvoji vzdělanosti zejména dětí a mládeže.  Aktivity Nadačního fondu SATPO jsou v souladu s vizí, hodnotami, kulturou a strategií v oblasti corporate social responsibility (CSR) v rámci skupiny SATPO. 

Již od samého začátku, od roku 2012, podporuje skupina SATPO Nadaci Dobrý Anděl v České republice. Tato nadace pomáhá rodinám s dětmi, kde dítě nebo rodič bojují s rakovinou, a tato nemoc je dostala do finanční tísně. Více informací o nadaci na www.dobryandel.cz.

Od roku 2010 podporuje také vzdělávací program  Junior Achievement určený pro žáky I. stupně základních škol a kromě zajištění studijních materiálů se zástupci společnosti aktivně účastní výuky a slavnostní graduace spojené s prohlídkou sídla společnosti.  V rámci naší spolupráce již graduovalo několik stovek žáků, kteří obdrželi diplom „mladý ekonom“. Vzdělávací program proběhl ve třídách v ZŠ Věry Čáslavské,  v mezinárodní škole Parklane, Prague British International School v pražské části Vlastina a Libuš,  ZŠ Cesta k úspěchu v Praze 6, ZŠ Lvíčata ČVUT, ZŠ Petřiny a ZŠ Hostivice a dokonce i v soukromé školce Bumble Bee. Výukové programy JA CZECH jsou zaměřené na podnikavost, finanční gramotnost a přípravu na zaměstnání. Junior Achievement byl založen v roce 1919 v USA a v roce 2022 byl nominován na Nobelovu cenu míru. Programy pro žáky a studenty se využují ve 120 zemích světa. Více informací na www.juniorachievement.org  .

V minulosti skupina SATPO jednorázově či opakovaně finančně podpořila následující nadace a organizace:

 • BMX Řepy, sportovní spolek se zaměřením na bikros pro děti a mládež
 • ElabTeam, sportovní spolek se zaměřením na plavání a přípravu mladý talentů na triatlon
 • TJ Bohemians Praha, oddíl TeamGym pro účely výroby reprezentativních dresů na národních a mezinárodních závodech
 • domov Palata poskytující služby lidem se zrakovým postižením dobrovolnickou prací v domě a finančním příspěvkem pro zakoupení vybavení 
 • humanitární a nezisková organizace Člověk v tísni s finančním darem ve výši 1 Mio Kč na humanitární pomoc obětem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině
 • Aerobic Team Praha, sportovní spolek, pro účely reprezentativních dresů na národních a mezinárodních soutěžích, tento tím dosáhl 78 titulů z Mistrivství Ćeské repoubliky, 26 titulů z Mistrovství Evropy a 23 titulů z Mistrovství světa
 • vzdělávací nadace Duke of Edinghbourgh (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) ve formě finančního příspěvku na vzdělávání studentů a organizaci
 • Green Tree Monkeys, sportovní spolek se zaměřením na lezení a horolezectví dětí a mladých talentů pro účely pořízení sportovního vybavení a týmových triček
 • nadační fond Naše dítě na pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem prostřednictvím finančního příspěvku
 • sdružení Purpurové srdce pro předčasně narozené děti po celém světě finančním příspěvkem
 • nadační fond Pomoc popáleným finančním příspěvkem
 • nadační fond Kapka naděje pro pomoc dětem finančním příspěvkem
 • Mirabilis, občanské sdružení pro podporu asistenční služby, finančním příspěvkem

Kromě dlouhodobé podpory skupina SATPO přispívá i v rámci jednorázových finančních příspěvků u vybraných subjektů či do projektů z oblasti vzdělávání, umění, kultury a sportu zejména u dětí.  

Mezi finančně podporované projekty dále patřily:

 • Hudební festival a Písňová akademie v září 2023 ve Žďáru nad Sázavou
 • startovné na World Championship  v triatlonu Challenge Family ve slovenském Šamoríně ve štafetě Women, závodu se účastnil jeden ze zaměstnanců společnosti
 • českou reprezentaci na Mistrovství Evropy ve Footgolfu, kde se účastnil jeden z kolegů naší společnosti
 • PRAGUE NEXT – výstava současné a moderní architektury hlavního města Prahy
 • Barley Gallery - výstava děl známého fotografa, uměleckého malíře a spisovatele Jana Saudka
 • výstava 100 let pražské architektury  v rámci ARCHITECTURE WEEK
 • Mezinárodní konference Junior Achievement Alumni Europe
 • ples Na růžovo pod záštitou nadačního fondu Mamma HELP
 • výchovný projekt  Bezpečně na silnici od české pobočky Mezinárodní policejní asociace
 • pamětní koncert světově proslulé české Philharmonie u příležitosti oslavy 25.výročí sametové revoluce v Národní katedrále ve Washingtonu, DC
 • výtvarnou tvorbu českého malíře, Dominika Mareše, jehož umělecká díla byla prezentována v rámci UNITAS in Musica na benefičním galakoncertu v Paláci Žofín, aj.

NAPSALI O NÁS:

James Crewdson, | teacher of business at the Prague British International School of  Prague | 14.10.2022:

"Původně jsme se přihlásili do programu JA Be Entrepreneur pro naše středoškolské studenty ve věku od 14 do 17 let. Zpětná vazba, kterou jsem od studentů obdržel, byla velmi pozitivní a setkání se jim opravdu líbilo, studentům se líbilo především to, že je učili profesionálové z průmyslu a návštěva společnosti pro ně byla skvělou příležitostí vidět, jak se koncepty probírané ve třídě uvádějí do praxe v reálném světě.

Díky zkušenosti z programu JA Be Entrepreneur jsme se jako škola pro tento akademický rok přihlásili do JA Firma programu a těšíme se na další spolupráci s organizací Junior Achievement."

Klára Smažinková, třídní učitelka |  20.10.2022:

V roce 2022 se žáci 4. třídy na ZŠ Věry Čáslavské zúčastnili vzdělávacího programu Junior Achievement Our City. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací ze světa obchodu a ekonomie. Velkým přínosem bylo, že program byl veden v angličtině, takže se děti naučili spoustu nových slovíček. Bylo hezké při programu sledovat vzájemnou spolupráci dětí při budování firem apod. Program velice profesionálně vedla paní Jindra Sýkorová, která uměla děti motivovat ke společné práci. Velké dík patří také firmě Satpo, která pro nás zajistila materiály k programu, exkurzi v jejich firmě, občerstvení a slavností předání diplomu za splnění programu.

Mgr. Eliška Pobežalová | ředitelka Little England Academy ZŠ a MŠ, Úholičky | 26.10. 2022:

U nás v Little England Academy neustále hledáme cesty, jak zkvalitnit obsah vzdělávání, tak aby byl inovativní, pro děti atraktivní, a ony se tak s nadšením a upřímným zaujetím učily novým věcem, ideálně skrze realizaci vlastních nápadů, sdílení zkušeností a diskuzi s ostatními.Toto všechno vzdělávací moduly programu Junior Achievement splňují, nejen proto nás práce s nimi nesmírně bavila. Materiály jsou kvalitně zpracované, nápomocné pro lektory a velmi poutavě zpracované pro děti. Zvolená témata jsou chytře vystavěna na dosavadní zkušenosti dětí, což je moc důležité proto, aby se dokázaly aktivně zapojovat v rámci tvůrčích aktivit, kterých je v programu celá řada, současně ale dochází k významnému prohloubení těchto vědomostí, navíc v angličtině, což je skvělé!Bezesporu dochází k rozvoji vynalézavosti a podnikavosti žáků. Modul Our Family vede děti k zamyšlení nad rodinným rozpočtem. Starší žáci si díky Our Community rozšířili slovní zásobu v oblasti povolání, zjistili, proč je třeba odvádět daně, a jaká rizika a aspekty je nutno zohlednit při snaze „rozjet“ vlastní, úspěšný bussiness. Sám program má velmi hezky promyšlenu formu motivace, žáci dostávají vlastní výplatu, a když jednu z lekcí po úspěšném otevření místní pekárny ozvláštníte i skutečnou, sladkou odměnou, provázanost s reálným životem bude již opravdu úplná. Děti čas strávený s JA zkrátka milovaly a vždy si u něj užily spoustu zábavy. Těšíme se na jejich inovátorské nápady a radost z poznáni i v dalších letech s osvědčenými i prozatím nepoznanými moduly programu Junior Achievement.

Ing. Jindra Sýkorová | volunteer of JA | 17.10.2022:

Když jsem v roce 2010 byla oslovena s nabídkou provést děti ve škole hravou formou modulem finanční gramotnosti od Junior Achievement (JA), neváhala jsem a s výukovými materiály jako JA dobrovolník a profesně ekonom z oboru mezinárodní marketing a finance vešla do své první třídy. Žáci byly úžasní, aktivní a zvědaví, co se nového naučí a jakou budeme hrát hru ze světa podnikání. Osvojili si svět podnikání, poznali různé typy práce a jak je důležité hospodaření a spolupráce. 

Když po 5ti návštěvách ve škole doprovázím žáky na exkurzi ve firmě, kde při slavnostním předávání obdrží diplom „Mladý ekonom“, vždycky je na nich vidět, jaký velký pokrok udělali. Umí se ptát, přemýšlí obchodně a zvažují své budoucí uplatnění na trhu práce. 

Moduly finanční gramotnosti od Junior Achievement jsou skvěle zpracované. Vysvětlují základní ekonomické pojmy a pokaždé je na žácích vidět, že by chtěli vědět víc. Vyučuji 5 různých modulů od Junior Achievement Worldwide v angličtině i s českou podporou na státních a soukromých ZŠ. Je to trochu mého pracovního času, velký však osobní zážitek každého žáka. 

Ing. Dagmar Pokorná, MBA | volunteer of JA | 26.09.2022:

"Společnost SATPO aktivně organizuje a finančně zajišťuje výukový program Junior Achievement pro děti I. stupně ZŠ od roku 2010. Díky dlouhodobé spolupráci zejména s JA mentorem, Ing. Jindrou Sýkorovou, graduovalo přes 500 žáků ze státních či soukromých škol. V rámci graduace „Mladý ekonom“ probíhá exkurze do naší společnosti, kdy se děti ptají na cokoli ze světa podnikání. Díky JA programů se snažíme nejen rozšířit znalost žáků o finanční gramotnost, ale i rozvíjet jejich podnikavé myšlení pro budoucí uplatnění na trhu práce.  Je úžasné vidět zájem žáků a jejich potenciál, když odhalují obor mikroekonomie hravou formou."

fotogalerie

Generování PDF