0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

ZÁRUČNÍ SERVIS

V rámci uživatelského komfortu nabízíme klientům zpracování veškerých požadavků týkající se správy majetku online.

Nejprve je nutné se přihlásit prostřednictvím formuláře „Přihlášení“ na horní liště webu. V klientské zóně je zobrazena sekce REKLAMACE, kde má klient možnost vložit jakýkoli požadavek do systému, který bude automaticky a v požadované lhůtě zpracován. Pokud neznáte své přihlašovací údaje, registrujte se nebo vyplňte formulář pro zaslání nového hesla.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zástupce společnosti SATPO prostřednictvím e-mailu: reklamace@satpo.cz.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

112 tísňová volání
158 policie ČR
150 hasičský záchranný sbor
155 zdravotní záchranná služba

840 111 112 poruchy na dodávce vody
PVK, a.s. – Pražské vodovody a kanalizace

1236, 224 912 473 poruchy na dodávce elektrické energie
PRE, a.s. – Pražská energetika

1236, 224 912 473 poruchy na dodávce plynu
PRE, a.s. – Pražská energetika

724 310 111 havarijní služby

HAVARIJNÍ SITUACE

V případě naléhavé opravy (havárie) volejte neprodleně havarijní službu určenou správcem objektu. Pokud přivoláte havarijní služby a bude zjištěno, že potřeba opravy nebyla tzn. naléhavá, budou vám správcem následně vyfakturovány náklady spojené s příjezdem této služby. Doporučený seznam situací naléhavé opravy:

Elektřina - jestliže dochází k jiskření a elektrickým zkratům

Vodovodní potrubí - prasklé či jinak poškozené potrubí, jestliže vodu lze zastavit pouze uzavřením hlavního ventilu pro přívod vody k jednotce, eventuálně na hlavním stoupacím vedení, což má za následek znemožnění používání záchodu a pitné vody, potom je problém naléhavý.

Kanalizační potrubí -. pokud došlo k ucpání, rozpojení či jiné poruše kanalizačního potrubí a hrozí zaplavení bytové jednotky či společných prostor, potom je problém naléhavý.

Vytápění a ohřev: pokud došlo k prasknutí či rozpojení potrubí, otopných těles či regulačních armatur v jednotce či společných prostorách a hrozí následné škody, potom je problém naléhavý.

Generování PDF