0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

byt rezidence plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

ZÁRUČNÍ SERVIS

Při převzetí bytové či komerční jednotky jste obdrželi předávací dokumentaci, kde najdete veškeré informace o právech a povinnostech při užívání jednotky a společných prostor. V případě jakýchkoliv provozních dotazů neváhejte kontaktovat zástupce správy, které se o rezidenci starají.

V rámci záručních lhůt vlastník jednotky uplatňuje závady (reklamace ) elektronicky prostřednictvím klientské zóny Moje SATPO, přihlašovací jméno a heslo vlastník obdržel ke dni předání bytové jednotky.

Věříme, že volba Vašeho nového domova byla tou nejlepší a přejeme Vám příjemné bydlení.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

112 tísňová volání
158 policie ČR
150 hasičský záchranný sbor
155 zdravotní záchranná služba

840 111 112 poruchy na dodávce vody
PVK, a.s. – Pražské vodovody a kanalizace

1236, 224 912 473 poruchy na dodávce elektrické energie
PRE, a.s. – Pražská energetika

1236, 224 912 473 poruchy na dodávce plynu
PRE, a.s. – Pražská energetika

724 310 111 havarijní služby

HAVARIJNÍ SITUACE

V případě naléhavé opravy (havárie) volejte neprodleně havarijní službu určenou správcem objektu. Pokud přivoláte havarijní služby a bude zjištěno, že potřeba opravy nebyla tzn. naléhavá, budou vám správcem následně vyfakturovány náklady spojené s příjezdem této služby. Doporučený seznam situací naléhavé opravy:

Elektřina - jestliže dochází k jiskření a elektrickým zkratům

Vodovodní potrubí - prasklé či jinak poškozené potrubí, jestliže vodu lze zastavit pouze uzavřením hlavního ventilu pro přívod vody k jednotce, eventuálně na hlavním stoupacím vedení, což má za následek znemožnění používání záchodu a pitné vody, potom je problém naléhavý.

Kanalizační potrubí -. pokud došlo k ucpání, rozpojení či jiné poruše kanalizačního potrubí a hrozí zaplavení bytové jednotky či společných prostor, potom je problém naléhavý.

Vytápění a ohřev: pokud došlo k prasknutí či rozpojení potrubí, otopných těles či regulačních armatur v jednotce či společných prostorách a hrozí následné škody, potom je problém naléhavý.

Generování PDF

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím