0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

ZÁRUČNÍ SERVIS

V rámci uživatelského komfortu nabízíme klientům zpracování veškerých požadavků týkající se správy majetku online.

Nejprve je nutné se přihlásit prostřednictvím formuláře „Přihlášení“ na horní liště webu. V klientské zóně je zobrazena sekce REKLAMACE, kde má klient možnost vložit jakýkoli požadavek do systému, který bude automaticky a v požadované lhůtě zpracován. Pokud neznáte své přihlašovací údaje, registrujte se nebo vyplňte formulář pro zaslání nového hesla.

Pokud vlastníkem nemovitosti je právnická osoba, pro uplatnění reklamace je nutné předat naší společnosti kontakt (požadavek zaslat na prodej@satpo.cz), kterému přiřadíme heslo pro příhlášení a byl kompetentní osobou reprezentující společnost, jež je majitelem nemovitosti.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zástupce společnosti SATPO prostřednictvím e-mailu: reklamace@satpo.cz.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

112 tísňová volání
158 policie ČR
150 hasičský záchranný sbor
155 zdravotní záchranná služba

840 111 112 poruchy na dodávce vody
PVK, a.s. – Pražské vodovody a kanalizace

1236, 224 912 473 poruchy na dodávce elektrické energie
PRE, a.s. – Pražská energetika

1236, 224 912 473 poruchy na dodávce plynu
PRE, a.s. – Pražská energetika

724 310 111 havarijní služby

HAVARIJNÍ SITUACE

V případě naléhavé opravy (havárie) volejte neprodleně havarijní službu určenou správcem objektu. Pokud přivoláte havarijní služby a bude zjištěno, že potřeba opravy nebyla tzn. naléhavá, budou vám správcem následně vyfakturovány náklady spojené s příjezdem této služby. Doporučený seznam situací naléhavé opravy:

Elektřina - jestliže dochází k jiskření a elektrickým zkratům

Vodovodní potrubí - prasklé či jinak poškozené potrubí, jestliže vodu lze zastavit pouze uzavřením hlavního ventilu pro přívod vody k jednotce, eventuálně na hlavním stoupacím vedení, což má za následek znemožnění používání záchodu a pitné vody, potom je problém naléhavý.

Kanalizační potrubí -. pokud došlo k ucpání, rozpojení či jiné poruše kanalizačního potrubí a hrozí zaplavení bytové jednotky či společných prostor, potom je problém naléhavý.

Vytápění a ohřev: pokud došlo k prasknutí či rozpojení potrubí, otopných těles či regulačních armatur v jednotce či společných prostorách a hrozí následné škody, potom je problém naléhavý.

Generování PDF