" "
0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

o společnosti

Skupina SATPO působí na českém realitním trhu jako developer, investor a poskytovatel služeb v oblasti rezidenčních nemovitostí od roku 1994. 

Převážně v Praze se skupina SATPO specializuje na prémiové developerské rezidenční projekty pod značkou SATPO, zajišťuje prodej bytových a nebytových jednotek, nabízí i pronájem komerčních prostor. Pod značkou City Home dlouhodobě investuje do oblasti existujících rezidenčních nemovitostí, zajišťuje prodej bytových a nebytových jednotek, půdních prostor pro výstavbu, vytváří atraktivní příležitosti pro investory. Specializuje se na ideální podíly a celé činžovní domy, kupuje pozemky pro budoucí development. Na trhu ideálních podílů v činžovních domech v Praze je skupina SATPO jasným lídrem, má za sebou desítky úspěšně dokončených projektů.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI SATPO


Při realizaci developerských rezidenčních projektů jsou veškeré návrhy, pragmatická konstrukční řešení inspirovaná složitostí městského prostředí a finální dokončení výsledkem dlouholetých zkušeností skupiny SATPO. Díky integraci okolních staveb neopomíjí význam historického kontextu, přitom plně respektuje moderní architekturu ve spojení se sociálními vlivy. V rámci poskytovaných služeb nabízí společnost i komplexní realitní a developerské služby vlastníkům nemovitostí. 

Profesionální obchodní tým je zkušeným rádcem při výběru nového bydlení a nabízí veškeré služby spojené s výběrem, pořízením a financováním bydlení, zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitostí, možnost klientských změn a interiéru na klíč včetně doplňkových služeb v příjemném prostředí prodejního centra v Praze.

vize a strategie

  • udržet pevnou pozici developera prémiových nemovitostí SATPO
  • posílit investice v oblasti existujících rezidenčních nemovitostí City Home
  • vytvářet atraktivní příležitosti pro investice do rezidenčních nemovitostí
  • poskytovat komplexní realitní a developerské služby vlastníkům nemovitostí

naše hodnoty 

  • důvěra (prověřeno časem)
  • profesionalita (znalosti a zkušenosti)
  • serióznost (spolehlivost a loajalita)
  • dlouhodobá hodnota 
  • odvaha hledat nová a nestandardní řešení, snaha vidět příležitosti, které jiní nevidí

struktura a uspořádání

Současná struktura skupiny SATPO je přizpůsobena požadavkům financujících bankovních ústavů. Mateřská společnost SATPO Group B. V. zastřešuje holdingové společnosti podle značky SATPO a City Home, pod nimiž jsou projektové, finanční a servisní společnosti. Pro každý významnější projekt je založena vždy „jednoúčelová“ společnost, která je transparentní ve vztahu k bankám i klientům. SATPO management, s.r.o., zajišťuje komplexní servis související s akviziční činností, rozvojem, přípravou, realizací projektů, prodeje či pronájmu nemovitostí se všemi klientskými službami.

Společnost SATPO Group B.V., se sídlem corporate seat: Amsterdam, visiting address: Holeckova 3331/35, unit 125, Praha 5 - Smichov 150 00, Czech Republic, registrační číslo 815445490 stojí jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí jsou níže uvedené řízené osoby. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. 

SATPO management, s.r.o. 276 50 723 City Home, s.r.o. 013 84 147
SATPO services, a.s. 284 16 520 City Home Finance III, s. r. o. 190 84 170
SATPO finance, s.r.o. 118 55 029 City Home Invest II, s.r.o. 045 27 828
SATPO, a.s. 264 34 407 City Home Invest III, s.r.o. 045 48 817
SATPO Invest I, s.r.o. 015 56 169 City Home Project I, s.r.o.  019 76 184
SATPO Invest II, s.r.o. 052 49 902 City Home Project II, s.r.o. 066 58 946
SATPO Invest III, s.r.o. 070 71 035 City Home Project III, s.r.o. 070 69 871
SATPO Invest IV, s.r.o.  118 80 732 City Home Project IV, s.r.o. 070 70 721
SATPO Project I, s.r.o. 271 51 751 City Home Project V, s.r.o. 045 27 348
SATPO Project II, s.r.o. 276 50 570 City Home Project VII, s.r.o. 063 09 658
SATPO Project III, s.r.o. 038 68 010 City Home Project VIII, s.r.o. 082 85 713
SATPO Project IV, s.r.o.  267 41 962 City Home Project IX, s.r.o. 109 37 951
SATPO Project VI, s.r.o.  048 99 288 City Home Project X, s.r.o. 119 22 621
SATPO Project VII, s.r.o. 071 51 560 City Home Project XI, s.r.o. 119 21 269
SATPO Project VIII, s.r.o. 070 74 743 City Home Project XII, s.r.o. 140 13 789
SATPO Project IX, s.r.o. 094 46 044 City Home Project XIII, s.r.o. 142 70 650
SATPO Project X, s.r.o. 072 09 274 City Home Project XIV, s.r.o. 142 70 668
SATPO Project XI, s.r.o. 069 94 377 City Home Project XV, s.r.o. 142 70 676
SATPO Project XII, s.r.o. 108 01 391 City Home Project XVI, s.r.o. 142 70 684
SATPO Project XIII, s.r.o. 108 01 413 City Home Project XVII, s.r.o. 142 70 692
SATPO Project XIV, s.r.o. 108 71 616 City Home Project XVIII, s.r.o. 171 97 201
SATPO Project XV, s.r.o. 116 39 628 City Home Project XIX, s.r.o. 171 97 287
SATPO Project XVI, s.r.o. 267 49 220 City Home Project XX, s.r.o. 171 97 376
SATPO Project XVII, s.r.o. 118 55 053 City Home Project XXI, s.r.o. 172 87 197
SATPO Project XVIII, s.r.o. 140 13 797 City Home Project XXII, s.r.o. 172 88 444
SATPO Project XIX, s.r.o. 140 13 801 City Home Project XXIII, s.r.o. 172 88 550
SATPO Project XX, s.r.o. 142 45 001 City Home Project XXIV, s.r.o. 090 00 135
SATPO Project XXI, s.r.o. 142 70 706 City Home Project XXV, s.r.o. 090 00 071
SATPO Project XXII, s.r.o. 142 70 722 City Home Project XXVI, s.r.o. 179 66 019
SATPO Project XXIII, s.r.o. 090 00 194 City Home Project XXVII, s.r.o. 179 66 035
SATPO Project XXIV, s.r.o. 090 00 178 City Home Project XXVIII, s.r.o. 179 66 043
Nadační fond SATPO 177 65 668 City Home Project XXIX, s.r.o. 179 66 051

členství

Společnost SATPO patří mezi aktivní členy ASOCIACE DEVELOPERŮ, která vznikla za účelem vést otevřený dialog o zodpovědné roli developerů v rozvoji moderní společnosti i o pozitivním přínosu v rámci profesní a společenské komunity. Důraz je kladen na dodržování striktních etických pravidel. Zároveň je skupina SATPO již mnoho let aktivním členem Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), což je neziskové občanské sdružení. Členové Asociace jsou přední představitelé developerských, investičních a poradenských společností, realitních a právních kanceláří, bank a dalších organizací činných na realitním trhu. V roce 2021 se skupina SATPO stalo členem neziskové organizace FAMILY BUSINESS NETWORK CZECH, jejímž cílem je podporovat a rozvíjet české rodinné firmy napříč generacemi. 

           

partneři

Společnost SATPO si váží dlouhodobé spolupráce s obchodními partnery. Níže je uveden přehled partnerů, díky kterým jsme realizovali spoustu úspěšných projektů. 

Generování PDF