U příležitosti zahájení výstavby jsme 17. prosince 2020 uspořádali slavnostní položení základních kamenů rezidenčních projektů Holečkova House a Rezidence Kobrova. 

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

V rámci slavnostního setkání uvítal vážené hosty krátkým proslovem projektový ředitel společnosti SATPO, Ing. Jiří Dvořák. Následně pronesl pár slov architekt obou projektů, Ing. Jiří Prokopec z kanceláře Schindler Seko Architekti a také Petr Šimon, který je předseda představenstva dodavatele stavby společnosti Hinton, a.s. Petr Šimon v letech 2000 až 2007 pracoval jako projektový manažer ve skupině Skanska a řídil řadu významných projektů, např. výstavbu velké arény Sazka. Poslední tři roky působil ve Skanska jako ředitel Závodu Čechy Divize pozemního stavitelství.

„Najít dodavatele stavby pro oba naše developerské projekty nebylo jednoduché a o to více si vážíme uzavřené spolupráce se společností Hinton, a.s., která od 30. listopadu 2020 zahájila výstavbu obou objektů.“, sděluje Jiří Dvořák, projektový ředitel společnosti SATPO, a pokračuje: „Novostavby jsou posledním článkem celkové revitalizace proluky v místě původní prvorepublikové zástavby, která vznikla díky stavbě Strahovského tunelu, stanou se přirozenou součástí této atraktivní pražské lokality, jak tomu je již u dokončených projektů Rezidence Sacre Coeur, Rezidence Sacre Coeur2 a Vitality Rezidence.“

Developerské projekty Holečkova House a Rezidence Kobrova se nacházejí v jižním svahu pod pražským Petřínem v těsné blízkosti parku Sacre Coeur, mezi ulicemi Holečkova, Kmochova a Grafická. Pohledová osa Holečkova House směřuje k novorománskému klášteru sv. Gabriela z roku 1891 a do rezidenční klidné zeleně vnitrobloku, který je společný pro obě novostavby.  

Architektonické návrhy obou rezidencí vychází ze stávající městské struktury, zpracování je inspirováno současnými trendy a výšková návaznost domů drží rytmus se stávajícími částmi rezidenčních bloků.

Obě novostavby nabízí bytové jednotky ve vysokém standardu, vyšší patra nabízí krásné výhledy na historické centrum Prahy. Velký důraz je kladen na logické dispoziční uspořádání, vybrané materiály, moderní technologie a vysoká kvalita finálního dokončení představují prémiový charakter objektů, trvalou hodnotu a záruku z hlediska dlouhodobé investice.

Bydlení v rezidenčním projektu Holečkova House a v Rezidenci Kobrova je určeno všem, kteří ocení docházkovou blízkost do historického centra hlavního města Prahy a zároveň vyhledávají klid, relaxaci i aktivní formu odpočinku v blízkosti zeleně.