Společnost SATPO úspěšně dokončila hrubou stavbu rezidenčních projektů Holečkova House a Rezidence Kobrova v centru Prahy.

U příležitosti důležité etapy výstavby se v nejvyšším patře Rezidence Kobrova setkali zástupci stavební společnosti Hinton, a.s. , projektanti z kanceláře AED Project, a.s., vedení společnosti SATPO a nechyběla ani účast ze studia Schindler Seko Architekti, s.r.o. a  financující banky obou projektů Trinity Bank, a.s. 

Všechny vážené hosty uvítal krátkým proslovem projektový ředitel společnosti SATPO, Ing. Jiří Dvořák, který nejen poděkoval za dosavadní skvělou spolupráci, ale i zmínil nelehkou dobu z hlediska řízení stavebních prací, zakázek a dodání materiálů. „V aktuální nelehké době chybějících zdrojů a materiálu si o to více vážíme spolupráce se všemi partnery, kteří se podíleli na dokončení hrubé výstavby projektů Holečkova House a Rezidence Kobrova.“, řekl v rámci slavnostního proslovu s přípitkem Ing. Jiří Dvořák, projektový ředitel společnosti SATPO. Následně pronesl pár slov i pan Petr Šimon, předseda představenstva stavební společnosti Hinton, a.s.

Všichni hosté měli příležitost si nejen prohlédnout stavbu Rezidence Kobrova, ale i vidět úžasné výhledy na historické centrum Prahy. Kolaudace obou projektů je naplánovaná na první kvartál roku 2023.  

Aktuální volné jednotky Rezidence Kobrova a Holečkova House najdete zde

Kompletní tisková zpráva společnosti SATPO ke stažení níže.