Společnost SATPO ke dni 16.4. 2015 slavnostně ukončila nejdůležitější etapu výstavby rezidenčního projektu Sacre Coeur 2. Jde o zcela unikátní a technologicky jedinečnou raritu světového charakteru ve stavebnictví, kdy došlo k tzv. „přemostění“ ocelové konstrukce nad Strahovským tunelem.

Generální dodavatel stavby, společnost Metrostav a.s.,  úspěšně zvládl zdvižení a tzv. „přemostění“ ocelové konstrukce nad Strahovským tunelem. Konstrukčně se převážná část stavby polyfunkčního domu Sacre Coeur 2 nachází přímo nad tělesem strahovského automobilového tunelu a je rozdělena na tři samostatné dilatační celky. Jižní a severní křídlo objektu se skládá z ocelové konstrukce, která ˈpřemosťujeˈ konstrukci tunelu a přenáší zatížení do okolí stavby. Zvoleným konstrukčním systémem se do vlastní konstrukce a nad ní umožní vestavba bytových jednotek, která nyní probíhá.

V rámci slavnostního setkání uvítal hosty ředitel společnosti SATPO, Ing. Tibor Mikóczi, pár slov o tomto prémiovém projektu pronesl manažer prodeje, Mgr. Luboš Králíček, a detailní informace o samotné stavbě prezentoval přímo stavbyvedoucí společnosti Metrostav, a.s., divize 9, pan Ing. Lukáš Březina. V rámci setkání hosté měli příležitost nejen si prohlédnout stavbu, ale také mohli vidět úžasné výhledy přímo na historické centrum Prahy.