Prémiový rezidenční projekt Vitality Rezidence je úspěšně zkolaudován a bytové jednotky jsou připravené k předání klientům. Dne 27. února 2020 proběhla za účasti zástupců Stavebního úřadu MČ Praha 5 a generálního dodavatele stavby, společnosti METROSTAV, a.s., úspěšně kolaudační prohlídka.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

S vydaným stavebním povolením nebyly shledány žádné vady či rozpory, kolaudační rozhodnutí s ohledem na vyhlášený stav nouze v naší zemi nabylo právní moci dne 8. dubna 2020.

„Z realizace developerského projektu máme velkou radost. Chtěl bych tímto jménem společnosti SATPO poděkovat stavební společnosti METROSTAV a.s., financující bance UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a všem ostatním, co se na realizaci aktivně podíleli, zejména klientům za projevenou důvěru a trpělivost. Nyní probíhají již poslední přípravy pro zahájení předávání bytových jednotek a těšíme se, až Vitality Rezidence přivítá nové majitele.“, uvedl projektový ředitel společnosti SATPO, Ing. Jiří Dvořák.