Prostředky z emise dluhopisů budou použity na spolufinancování developerských projektů a na nákup a rekonstrukci existujících činžovních domů, a to především v atraktivních pražských lokalitách.

Developerská skupina SATPO úspěšně emitovala dluhopisy v objemu 315 mil. Kč, aby zajistila spolufinancování pro své stávající a především pro plánované nemovitostní projekty. Manažerem emise se stala mezinárodní investiční společnost WOOD & Company, která se zaměřuje na obchodování s cennými papíry, poradenství v oblasti firemních financí a správu aktiv s centrálou v Praze a pobočkami v Bratislavě, Varšavě, Londýně, Bukurešti a Miláně.

Emise dluhopisů je logickým pokračováním několika úspěšných emisí dluhových instrumentů realizovaných na úrovni jednotlivých projektů v rámci skupiny SATPO. Tato emise je koncepčním nahrazením financování prostřednictvím většího počtu menších projektových dluhopisů a jejím cílem je zefektivnění a zpřehlednění financování skupiny SATPO. 

Společnost SATPO má více než 20 let  bohatou praxi v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný prodej a zajištění správy nemovitostí. První emise ve výši 160 mil. Kč byla vydána v roce 2013 a v roce 2017 byla řádně splacena za účelem spolufinancování projektu Rezidence Sacre Coeur 2. Další emise ve výši 21,5 mil. Kč byla vydána v roce 2014 a řádně splacena v roce 2017 pro nákup a rekonstrukci činžovního domu Peckova.