" "
0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

STAVEBNÍ POZEMEK

Společnost SATPO nabízí k prodeji stavební pozemek, parcelní číslo 2566/2, o výměře 596 m2 v katastrálním území Nusle pro výstavbu bytového domu. Pozemek je nabízen s architektonickou studií na bytový dům, který má dvě podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží. V suterénu domu je plánováno 19 parkovacích stání. Celková budoucí hrubá podlahová plocha bytového domu je 1851 m2.

Studie byla kladně projednána s Odborem územního rozvoje a Odborem památkové péče. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace a má dostupné veškeré inženýrské sítě. Pozemek se nachází v polyfunkčním území s funkčním využitím OB – čistě obytné. Jdná s o stabilizované území sloužící pro bydlení.

LOKALITA

Nusle jsou městská čtvrť a katastrální území v Praze, jižně od centra města, kudy protéká pravostranný přítok řeky Vltavy, potok Botič. Sousedí s Vinohrady, Vršovicemi, s Michlí, Krčí a s Podolím. Za pozornost v této lokalitě stojí barokní Nuselský zámek, Nuselské schody spojující Vinohrady a Nusle, Divadlo na Fidlovačce, Nuselská radnice a Nuselská sokolovna. Mezi významnou stavbu patří Nuselský most, který přemostil Nuselské údolí, v jehož blízkosti se nachází Kongresové centrum Praha.

V centrální části Nuslí se nachází nádraží Praha – Vršovice, pro automobilisty jsou Nusle významné především díky severojižní magistrále. Lokalita má veškerou dopravní a občanskou vybavenost, v docházkové vzdálenosti od pozemku se nachází nákupní a zábavní centrum Arkády.

POPIS TRANSAKCE

Studie byla kladně projednána s Odborem územního rozvoje a Odborem památkové péče. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace a má dostupné veškeré inženýrské sítě. 

Předmětem prodeje je účelově založená společnost (SPV) vlastnící pozemek, jejímž  100  %  společníkem  je  prodávající.
Cena na vyžádání. 

stavební pozemek na bytový dům

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.


Generování PDF