Společnost SATPO nabízí kompletní právní servis pro veškeré vaše transakce s nemovitostmi. V příjemném prostředí prodejního centra naší společnosti poskytujeme komplexní právní poradenství v souvislosti s nákupem, prodejem či pronájmem vaší nemovitosti.

Společnost SATPO nabízí kompletní právní servis pro veškeré vaše transakce s nemovitostmi.

V příjemném prostředí prodejního centra naší společnosti poskytujeme komplexní právní poradenství v souvislosti s nákupem, prodejem či pronájmem vaší nemovitosti. Zpracujeme pro vás v nejvyšší kvalitě kupní, nájemní i zástavní smlouvy, věcná břemena, vypořádání spoluvlastnictví, úschovu kupní ceny, zápisy do katastru nemovitostí a další potřebné dokumenty za příznivých finančních podmínek.

Rovněž nabízíme právní služby v souvislosti s řízením před katastrem nemovitostí a před stavebními úřady v oblasti nemovitostí.