Společnost SATPO zajišťuje veškeré typy znaleckých posudků a nabízí jejich zpracování soudním znalcem, který má veškeré kvalifikační předpoklad a je členem Komory soudních znalců ČR.

Velkou předností při využití našich služeb je nejen vysoká kvalita, ale i velmi krátký dodací termín 1– 2 týdny od objednání, v případě potřeby i dříve.

  • znalecké posudky o ceně nemovitostí podle oceňovací vyhlášky pro daňové účely při prodeji, darování a dědictví (administrativní cena)
  • tržní ocenění nemovitostí pro zástavní účely, stanovení kupní ceny, dědictví a vypořádání spoluvlastnictví (obvyklá cena)
  • ocenění nemovitostí pro nepeněžitý vklad do společnosti
  • stanovení pořizovací reprodukční ceny pro daňové odpisy nemovitostí