Od 1. 1. 2013 ukládá zákon při prodeji budovy nebo její jednotky povinnost předat kupujícímu či nájemci tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy. Od 1. 1. 2016 je vyžadován energetický štítek i u pronájmů.

Plánujete-li prodej či pronájem vašeho bytu a chcete ušetřit svůj čas i peníze, nabízíme vám vyhotovený Průkaz energetické náročnosti budovy, vystavený autorizovaným energetickým auditorem s platností 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny, za zvýhodněnou cenu 3.500,- Kč včetně DPH. Průkaz obsahuje vyznačení příslušné kategorie, do které objekt spadá a hodnotí veškeré energie potřebné pro provoz budovy.

Do 5 pracovních dnů po obdržení Vaší žádosti Vám zašleme Průkaz energetické náročnosti budovy společně s fakturou.