0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

Vitality Rezidence - aktuální informace

Informační sdělení o aktuálním vývoji developerského projektu Vitality Rezidence je určeno zejména  budoucím majitelům bytové a nebytové jednotky. Navazuje na informační sdělení ze dne 12. října 2018 týkající se průběhu kolaudačního řízení tohoto projektu.

Informační sdělení o aktuálním vývoji developerského projektu Vitality Rezidence je určeno zejména budoucím majitelům bytové a nebytové jednotky. Navazuje na informační sdělení ze dne 12. října 2018 týkající se průběhu kolaudačního řízení tohoto projektu.

Generální dodavatel stavby, společnost Metrostav, a.s., dokončil stavební práce a zahájil proces předávání bytů a společných prostor investorovi, společnosti SATPO Sacre Coeur III, s.r.o. V těsném sousedství Vitality Rezidence aktuálně probíhá i výstavba parku, která bude s výjimkou některých dřevin a herních prvků dokončena v průběhu prosince 2018.

Ve věci zjištěných odchylek mezi vydaným stavebním povolením a skutečným provedením stavby zástupci investora a společnosti Metrostav jednali s pracovníky Stavebního úřadu pro Prahu 5 a písemně doložili, že stavba je postavena v souladu s vydaným stavebním povolením. Stavební úřad však s podanými vysvětleními nesouhlasí a na svém stanovisku nadále trvá. Jelikož se jedná o části stavby (venkovní rampy, límec u vjezdu do garáže a venkovní pojízdné plochy), bez kterých nelze dle tvrzení Stavebního úřadu pro Prahu 5 projekt Vitality Rezidence užívat, nebude možné tento developerský projekt zkolaudovat dříve, než budou sporné části stavby pravomocně povoleny v rámci řízení o jejich dodatečném povolení. Lhůty, ve kterých je možné výše uvedené povolení vydat, závisí zejména na dodržování zákonných lhůt pro získání potřebných stanovisek a dodržení lhůt vlastním Stavebním úřadem pro Prahu 5.

 Z důvodu výše uvedených předpokládáme, že nový termín uzavření kupní smlouvy a převzetí bytu, jsme schopni odhadnout nejdříve v průběhu prosince 2018. Prosím, veškerá Vaše rozhodnutí a aktivity související s převzetím bytové jednotky v projektu Vitality Rezidence (nákupy bytového vybavení, ukončení případných nájemních smluv, uzavírání smluv souvisejících s financováním nemovitosti, aj.) doporučuji odložit až na 1.Q. 2019.

V druhé polovině ledna 2019  jeden z našich prodejních poradců bude kontaktovat každého budoucího majitele infdividuálně, který  klienta detailně seznámí s novými termíny, dozví se veškeré informace  plné spokojenosti.

Společnost SATPO společně s generálním dodavatelem stavby, který má v uzavřené Smlouvě o dílo zajistit vydání kolaudačního souhlasu, vynakládá maximální úsilí na vyřešení celé této nepříjemné situace v nejkratším možném termínu. Jménem společnosti SATPO se Vám za změny v termínech velice omlouváme.

Společnost SATPO, www.satpo.cz

Zpět na přehled novinek

Vitality Rezidence - aktuální informace

nevybrali jste si z nabídky?

Naše dceřinná společnost City Home nabízí v centru Prahy a v jeho blízkém okolí cenově dostupné bytové jednotky, komerční prostory nebo také sklady a kanceláře.

Generování PDF