0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

Vitality Rezidence - aktuální informace

Realizace developerského projektu Vitality Rezidence probíhá v souladu s termíny dle Smlouvy o dílo se  společností Metrostav a předpokládaný termín dokončení stavby je v 11/2018. Proces vydání kolaudačního souhlasu byl zahájen, nyní se řeší některé změny projektu s ohledem na vydané stavební povolení. Investor i zhotovitel jsou v kontaktu s pracovníky stavebního úřadu s cílem dosáhnout shody pro úspěšné dokončení kolaudačního řízení projektu Vitality Rezidence v co nejkratším termínu.

Realizace developerskéh projektu Vitality Rezidence probíhá v souladu s termíny dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem, společností Metrostav, předpokládaný termín dokončení stavby projektu je v listopadu 2018.

V souladu s harmonogramem proběhlo dne 21.9.2018 ústní jednání, kterým byl zahájen proces vydání kolaudačního souhlasu za účasti pracovníků Stavebního úřadu Praha 5, zhotovitele, generálního projektanta, hygienické stanice Hlavního města Prahy a investora projektu, společnosti SATPO Sacre Coeur III s.r.o. Během tohoto jednání pracovníci stavebního úřadu uvedli, že některé změny projektu (zejména drobné venkovní objekty, rampy, límec vjezdu do parkingu a venkovní pojízdné plochy), které investor provedl v průběhu realizace projektu, nejsou v souladu s vydaným stavebním povolením či platnými změnami tohoto stavebního povolení.

Investor i zhotovitel jsou v kontaktu s pracovníky stavebního úřadu s cílem dosáhnout shody pro úspěšné dokončení kolaudačního řízení projektu Vitality Rezidence v co nejkratším možném termínu. Z výše uvedených důvodů dochází k posunu vydání kolaudačního rozhodnutí, které ovlivní i původní harmonogram předání bytových jednotek klientům, který byl stanoven na 4 Q 2018.

O konkrétnějších termínech a výsledcích jednání budeme naše klienty, obchodní partnery a investiční partnery průběžně informovat. V případě jakýchkoli doplňujících informací, prosím, kontaktujte obchodní ředitelku, Irenu Houžvičkovou prostřednictvím mailu prodej@satpo.cz či telefonu +420 702 205 205.

Zpět na přehled novinek

nevybrali jste si z nabídky?

Naše dceřinná společnost City Home nabízí v centru Prahy a v jeho blízkém okolí cenově dostupné bytové jednotky, komerční prostory nebo také sklady a kanceláře.

Generování PDF