0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ

Společnost SATPO ke dni 16.4. 2015 slavnostně ukončila nejdůležitější etapu výstavby rezidenčního projektu Sacre Coeur 2. Generální dodavatel stavby, společnost Metrostav a.s.,  úspěšně zvládl zdvižení a tzv. „přemostění“ ocelové konstrukce nad Strahovským tunelem. Jedná se o zcela unikátní a technologicky jedinečnou raritu světového charakteru ve stavebnictví.V rámci slavnostního setkání uvítal vážené hosty ředitel společnosti SATPO, Ing. Tibor Mikóczi, pár slov o tomto prémiovém projektu pronesl manažer prodeje, Mgr. Luboš Králíček, a  detailní informace o samotné stavbě prezentoval přímo stavbyvedoucí společnosti Metrostav, a.s., divize 9, pan Ing. Lukáš Březina. V rámci setkání hosté měli příležitost nejen si prohlédnout stavbu, ale i vidět úžasné výhledy přímo na historické centrum Prahy.

Společnost SATPO ke dni 16.4. 2015 slavnostně ukončila nejdůležitější etapu výstavby rezidenčního projektu Sacre Coeur2  .  Generální dodavatel stavby, společnost Metrostav a.s.,  úspěšně zvládl zdvižení a tzv. „přemostění“ ocelové konstrukce nad Strahovským tunelem. Jedná se o zcela unikátní a technologicky jedinečnou raritu světového charakteru ve stavebnictví.

Konstrukčně se převážná část stavby polyfunkčního domu nachází přímo nad tělesem strahovského automobilového tunelu a je rozdělena na tři samostatné dilatační celky. Jižní a severní křídlo objektu se skládá z ocelové konstrukce, která ˈpřemosťujeˈ konstrukci tunelu a přenáší zatížení do okolí stavby. Zvoleným konstrukčním systémem se do vlastní konstrukce a nad ní umožní vestavba bytových jednotek, která nyní probíhá.

V rámci slavnostního setkání uvítal vážené hosty ředitel společnosti SATPO, Ing. Tibor Mikóczi, pár slov o tomto prémiovém projektu pronesl manažer prodeje, Mgr. Luboš Králíček, a  detailní informace o samotné stavbě prezentoval přímo stavbyvedoucí společnosti Metrostav, a.s., divize 9, pan Ing. Lukáš Březina. V rámci setkání hosté měli příležitost nejen si prohlédnout stavbu, ale i vidět úžasné výhledy přímo na historické centrum Prahy. Tisková zpráva je ke shlédnutí: http://www.satpo.cz/development/pro-tisk-a-media .

Zpět na přehled novinek

nevybrali jste si z nabídky?

Naše dceřinná společnost City Home nabízí v centru Prahy a v jeho blízkém okolí cenově dostupné bytové jednotky, komerční prostory nebo také sklady a kanceláře.

Generování PDF