0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

SATPO úspěšně emitovala veřejné dluhopisy 2022

Společnost SATPO finance, s.r.o. patřící do skupiny SATPO úspěšně emitovala veřejné dluhopisy v hodnotě 350 mil. Kč se splatností v roce 2026.

Emise dluhopisů SATPO FIN. 7,10/26 navazuje na předchozí úspěšné emise dluhových instrumentů a investičních certifikátů realizovaných jak na úrovni jednotlivých projektů v rámci skupiny SATPO, tak i na úrovni mateřské společnosti SATPO Group B. V. Dluhopisy jsou splatné v únoru 2026, nesou pevný úrokový výnos ve výši 7,10 % p.a. Dluhopisy jsou registrovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. K datu emise bylo upsáno 350 mil. Kč a je předpoklad, že v nejbližších měsících společnost využije možnost navýšení emise až  na 400 mil. Kč.

Finanční prostředky z této emise dluhopisů slouží primárně ke splacení původní emise dluhopisů SATPO Group 7,00/22 vydané mateřskou společností, dále pak na nové akvizice nemovitostí a podporu dlouhodobého růstu a rozvoje skupiny SATPO skrze rozšiřování svých realitních aktivit pod značkami City Home a SATPO

Hlavní předností těchto dluhopisů je jejich atraktivní roční výnos, jejich zajištění ručitelským prohlášením mateřské společnosti skupiny a další pro investory riziko zmírňující kovenanty. Skupina SATPO má za sebou více než 25 let zkušeností na realitním trhu a aktuálně vlastní diverzifikované portfolio cca 60 aktivních projektů, které zvyšuje odolnost vůči změnám na realitním trhu.

Manažerem emise se stala společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., mezinárodní investiční společnost s dlouholetou zkušeností na obchodování s cennými papíry, poradenství v oblasti firemních financí a správy aktiv s centrálou v Praze a pobočkami v Bratislavě, Varšavě, Londýně, Bukurešti a Miláně.

„Pro naši skupinu je tato emise dluhopisů první veřejnou a jedná se o reakci na poptávku od našich dlouhodobých privátních investorů a institucionálních investorů. S investiční skupinou Wood & Co. pokračujeme touto emisí v dlouholeté úspěšné spolupráci. Naší skupině se daří dlouhodobě plnit strategie obou značek City Home a SATPO a tato dnes již úspěšná emise veřejných dluhopisů dále podpoří tyto strategie a růst a rozvoj skupiny v oblasti realitních investic.“, dodává Ing. Jiří Polanský, finanční ředitel skupiny SATPO.

Vydaný Prospekt pro účely veřejné nabídky a přijetí dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, jeho případné dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, historické finanční údaje a zprávy auditora, jsou k dispozici na https://www.satpo.cz/pro-investory.

Zpět na přehled novinek

nevybrali jste si z nabídky?

Naše dceřinná společnost City Home nabízí v centru Prahy a v jeho blízkém okolí cenově dostupné bytové jednotky, komerční prostory nebo také sklady a kanceláře.

Generování PDF