0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

Investiční příležitost do dluhopisů skupiny SATPO

Využijte příležitost investovat do dluhopisů naší skupiny SATPO s atraktivním poměrem ročního výnosu a rizika za účelem  podpory dlouhodobého růstu realitních aktivit  pod značkou SATPO a City Home na českém realitním trhu a refinancování dluhopisů. Emise dluhopisů je logickým pokračováním několika úspěšných emisí. 

Na českém realitním trhu se naše skupina SATPO specializuje v několika realitních segmentech. Ten největší jsou ideální podíly v činžovních domech v Praze, dále pak developerské projekty, pozemky pro budoucí development,  celé činžovní domy,  prodej bytových a nebytových jednotek a pronájmy komerčních prostor. 

Hlavní předností našich dluhopisů jsou: 

  • atraktivní roční výnos ve výši 7,10 %
  • diverzifikované portfolio cca 60 aktivních projektů
  • odolnost vůči změnám na realitním trhu
  • realitně - investiční stabilní skupina s více než 25 letou zkušeností
  • již 7 úspěšně realizovaných emisí ve výši cca 1,2 mld. Kč

Prostředky získané ze skupinové emise dluhopisů SATPO FIN. 7,10/26  budou použity na refinancování stávajících dluhopisů SATPO Group 7,00/22 se splatností 24. února 2022 a poté na podporu dlouhodobého růstu skupiny SATPO skrze rozšiřování svých realitních aktivit pod značkami City Home a SATPO 

Emise dluhopisů je logickým pokračováním několika úspěšných emisí dluhopisových instrumentů a investičních certifikátů realizovaných jak na jednotlivých projektech v rámci skupiny, tak i na úrovni mateřské společnosti SATPO Group B.V. 

V případě zájmu o dluhopisy s atraktivním poměrem výnosu vzhledem k riziku investice či pro zodpovězení jakýchkoli dotazů může každý retailový investor navštívit webový portál opPortunity , kde jsou veškeré informace a kontaktní údaje.

Emitentem dluhopisů je nově založená účelová společnost SATPO finance, s.r.o., jejíž 100% majitelem je společnost SATPO Group B.V., holdingová společnost zaštiťující celou skupinu SATPO.

Manažerem emise je společnost WOOD & Company Financial Services, a.s.

Pro účely veřejné nabídky a přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu vydala společnost SATPO finance, s.r.o. Prospekt platný po dobu 12 měsíců od jeho pravomocného schválení ČNB. Prospekt obsahující znění emisních podmínek byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2021/130868/CNB/570 ze dne 29. prosince 2021, které nabylo právní moci dne 1. ledna 2022. 

Veškeré informace o vydaném Prospektu, jeho případné dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, historické finanční údaje a zprávy auditora, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách emitenta: www.satpo.cz/pro-investory.


Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.


Zpět na přehled novinek

nevybrali jste si z nabídky?

Naše dceřinná společnost City Home nabízí v centru Prahy a v jeho blízkém okolí cenově dostupné bytové jednotky, komerční prostory nebo také sklady a kanceláře.

Generování PDF