0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

SPECIALISTA INŽENÝRINGU

Náplň práce

 

 • sestavuje a popisuje veřejnoprávní proces ve formě časového harmonogramu za účelem získání příslušných povolení k realizaci projektů, a to v co nejkratším termínu, v souladu s platnou legislativou a se záměrem
 • sleduje a průběžně vyhodnocuje, zda-li veřejnoprávní proces probíhá v souladu s nastaveným harmonogramem a záměrem, upozorňuje na rizika a navrhuje korekce a konkrétní kroky směřující k dodržení  harmonogramu, rozpočtu a záměru
 • vyhodnocuje obsah vydaných stanovisek z pohledu vlivu do nákladů projektu, platného časového harmonogramu a sleduje platnost a použitelnost v rámci  příslušných fází veřejnoprávního procesu, upozorňuje na případná rizika, chyby a nedostatky a navrhuje konkrétní opatření k jejich eliminaci
 • aktivně participuje na jednání s úřady a institucemi, pomáhá analyzovat výsledky a navrhovat konkrétní kroky směřující k dokončení veřejnoprávního procesu ve schváleném termínu
 • provádí kontrolu projektové dokumentace z pohledu  jejího souladu se zákonnými  požadavky, upozorňuje na chyby a prověřuje jejich odstranění
 • v případě změn projektu či záměru, navrhuje způsob, jak efektivně pro tuto změnu zajistit příslušné povolení
 • kontroluje, zda-li veřejnoprávní proces probíhá v souladu s předpisy a vyhláškami, při zjištění rozporu se zákonem, upozorňuje na tyto rozpory a navrhuje odpovídající změny
 • sleduje změny v legislativě v oblasti povolování staveb a poskytuje podporu projektovým týmům v podobě návrhů, doporučení a opatření u konkrétních projektů tak, aby veřejnoprávní proces probíhal v souladu s touto legislativou
 • konzultuje a doporučuje obsah připravovaných rozhodnutí tak, aby neobsahovala nejasné či sporné pasáže, podílí se na jednáních s příslušnými úřady, kde navrhuje a prosazuje konkrétní  textaci
 • analyzuje vydaná rozhodnutí z pohledu formální a obsahové správnosti a upozorňuje na možné chyby a rizika ve vztahu k projektu a dalším fázím veřejnoprávního procesu

Požadavky

 • VŠ/SŠ
 • praxe ve veřejnoprávním procesu u soukromých organizací či ve státní správě v oblasti   povolování a umísťování staveb
 • prokazatelné zkušenosti a výsledky v oblasti   povolování a umísťování staveb
 • znalost příslušné legislativy (stavební zákon, správní řád, relevantní předpisy a vyhlášky)

 

NABÍZÍME

 • mobilní telefon a notebook i pro soukromé využití
 • příspěvek na stravování formou eStravenek
 • občerstvení na pracovišti
 • firemní akce, firemní volno mezi vánočními svátky nad rámec dovolené
 • finanční odměna za pracovní výročí
 • volno navíc při mimořádné životní události
 • příspěvek na sport/MultiSport
 • příspěvek na žiovtní a/nebo důchodové pojištění ve výši 8.000 Kč/rok

Generování PDF

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím