bezpečnost

 
 • čipový přístupový systém
   
 • kamerový systém
   
 • recepce 24/7 s ostrahou
   
 • lobby
   

komfort

 
 • atraktivní výhledy
   
 • bezbariérovost
   
 • soukromí
   
 • přehledný orientační systém
   
 • vzrostlá zeleň
   
 • služby recepce
   

společné prostory

 
 • podlahy keramická dlažba
   
   
 • výtah lanový, evakuační
   
   
 • stropní světlíky zajišťují přívod denního světla do hlavních komunikačních prostor
   
   
 • přednáškový sál / kinosál
   
 • tělocvična
   
 • kuřárna
   
 • vstupní hala s recepcí
   
 • čistící rohož u vstupních dveří a do jednotek
   

konstrukce

 
 • nosné nosný monolitický skelet v kombinaci se stěnovým systémem
   
   
 • svislé dělící mezibytové akustické zdivo nebo železobeton
   
   

sklepy

 
 • zděné nebo plechové podlaha s epoxidovou stěrkou, příčky zděné nebo monolitické
   
   

garáže

 
 • podlahy epoxidová stěrka
   
   
 • vjezdová sekční vrata otevírání na čip
   
   

fasáda

 
 • automaticky otvíravé dveře do společných prostor
   
   
 • 1.NP lehký obvodový prosklený plášť v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem z cihelných pásů
   
   
 • 2.-4.NP kontaktní zateplovací systém s obkladem z cihelných pásků
   
   
 • 5.NP kontaktní zateplovací systém s obkladem z fasádních desek
   
   

topení a chlazení

 
 • centrální topný zdroj kaskáda plynových kotlů umístěných v 1.PP
   
   
 • chlazení příprava chladu pro vybrané jednotky
   
   
 • záložní zdroj elektřiny (dieselagregát)