stáhnout jako pdf
 

Dokončenost stavebních konstrukcí od generálního dodavatele ve stupni Shell & Core:

 • Poznámka: v závislosti na funkčním využití jednotek mohou být konstrukční řešení upravena v průběhu zpracovávání dokumentace pro stavební povolení nebo v závislosti na jejím projednávání.

 • Dokončené stěny a sloupy (železobetonové, zděné), bez vnitřních dělících příček, bez vnitřních omítek. Podhledy ze sádrokartonu nebudou realizovány.
 • Nosná ocelová konstrukce objektu bude chráněna jednotným požárním obkladem pro všechny jednotky a musí být ponechána v jednotném vzhledu.
 • Šachty zakrývající media z jiných podlaží budou vyzděny. Ležaté instalace pod stropem budou dále vedeny bez podhledu a zakrytí.
 • Podlahy nebudou dokončeny.
 • Plechobetonový strop s požárním a akustickým obkladem nosných ocelových prvků v základní požární odolností REI 45DP1. Pokud v závislosti na funkčním využití jednotky vyjde požadavek odolnost navýšit, bude konstrukce dále obložena nebo jinak posílena požární odolnost.
 • Tam, kde je podle předpisů vyžadováno, budou dokončeny základní akustické a požární obklady konstrukcí, osazeny požární a bezpečnostní uzávěry.
 • Vstup ze společných prostor domu: osazeny vstupní dveře plné, bezpečnostní, protipožární s bezpečnostní zárubní, bílé barvy.
 • Fyzické oddělení galerie v úrovni mezi 1. a 2.NP bude zajištěno prosklenou stěnou.
 • Lehký obvodový plášť: sloupkopříčková fasáda Schüco.


Dokončenost rozvodů vnitřních instalací od generálního dodavatele ve stupni Shell & Core:

 • Voda a kanalizace:
  • Na stoupačkách budou odbočky pro doplnění vlastních toalet a zázemí gastro provozu.
 • Elektroinstalace silnoproud:
  • Do jednotky bude zajištěno kabelové napojení.
  • Koncové prvky nebudou instalovány.
  • Fakturační elektroměr, rozvaděč a svítidla nebudou dodány.
 • Elektroinstalace slaboproud:
  • Připojení jednotek bude ze společné slaboproudé rozvodny v místnosti SK1.05.
  • Každý nájemník si do serverovny nainstaluje vlastní rack pro IT technologii.
  • Koncové prvky nebudou instalovány, kabely budou přivedeny v nábalech.
  • Bude provedena příprava pro EZS na všechna okna a vstupní dveře. Rozvaděč EZS pro jednotku nebude součástí dodávky.
 • Vytápění:
  • Zajištěn přívod topného média (stoupačka v šachtě) bez výměníkové předávací stanice Meibes.
  • Teplovodní podlahové topení nebo topná tělesa nebudou instalovány.
 • Chlazení a vzduchotechnika: budou provedeny pouze páteřní rozvody ukončené za vnitřní hranicí jednotky s přesahem dle požárních předpisů.
  • Fakturační měřidlo pronajímatel nezajišťuje.