SLOVEM ARCHITEKTA 

Rezidence Kobrova je situována v proluce na jižním okraji Smíchovského bloku na nároží ulic Grafická a Kobrova. Původně byl pozemek zastavěn utilitární stavbou rozpojovací trafostanice. Technicky potřebnou, ale urbanisticky nevhodnou stavbu se podařilo přesunout a ukrýt do podzemí sousední investorsky spřízněné novostavby Rezidence Sacre Coeur 2.

Díky tomu je dnes možné dokončit nárožní proluku bloku reprezentativním rezidenčním domem. Kompozice domu přirozeně navazuje na fasády obou sousedních objektů a reaguje na trychtýřovitý tvar pozemku. Dům je kompaktním doplněním bloku a zároveň reaguje na prudce stoupající terén a výškové rozdíly přilehlých staveb pomocí atypického parteru a také ustoupením posledních dvou pater.

Dynamický tvar domu je určen rovinami navazujících fasád a v jejich průniku vytváří zalomený tvar. Od něho se hmota zasunuje do sebe a vytváří lodžie. Ty ve vyšších patrech přechází v balkóny s panoramatickým výhledem. V reminiscenci na tradiční dvorní vestavby je do vnitrobloku situován jednopatrový objekt pro ubytování studentů s terasami a zelenou střechou, který zároveň zjemňuje profil prudkého svahu a umožňuje propojení se sousední zahradou Rezidence Sacre Coeur 2.

Rezidence Kobrova představuje poslední úhelný kámen celkové revitalizace původního Smíchovského bloku, jehož dvě tře třetiny byly zničeny nešetrnou výstavbou Strahovského tunelu.

15.06.2017, Jan Schindler , SCHINDLER SEKO Architects, s.r.o.