novinky | Vitality Rezidence - aktuální informace | 28.11.2018

 

Informační sdělení o aktuálním vývoji developerského projektu Vitality Rezidence je určeno zejména budoucím majitelům bytové a nebytové jednotky. Navazuje na informační sdělení ze dne 12. října 2018 týkající se průběhu kolaudačního řízení tohoto projektu.

Generální dodavatel stavby, společnost Metrostav, a.s., dokončil stavební práce a zahájil proces předávání bytů a společných prostor investorovi, společnosti SATPO Sacre Coeur III, s.r.o. V těsném sousedství Vitality Rezidence aktuálně probíhá i výstavba parku, která bude s výjimkou některých dřevin a herních prvků dokončena v průběhu prosince 2018.

Ve věci zjištěných odchylek mezi vydaným stavebním povolením a skutečným provedením stavby zástupci investora a společnosti Metrostav jednali s pracovníky Stavebního úřadu pro Prahu 5 a písemně doložili, že stavba je postavena v souladu s vydaným stavebním povolením. Stavební úřad však s podanými vysvětleními nesouhlasí a na svém stanovisku nadále trvá. Jelikož se jedná o části stavby (venkovní rampy, límec u vjezdu do garáže a venkovní pojízdné plochy), bez kterých nelze dle tvrzení Stavebního úřadu pro Prahu 5 projekt Vitality Rezidence užívat, nebude možné tento developerský projekt zkolaudovat dříve, než budou sporné části stavby pravomocně povoleny v rámci řízení o jejich dodatečném povolení. Lhůty, ve kterých je možné výše uvedené povolení vydat, závisí zejména na dodržování zákonných lhůt pro získání potřebných stanovisek a dodržení lhůt vlastním Stavebním úřadem pro Prahu 5.

 Z důvodu výše uvedených předpokládáme, že nový termín uzavření kupní smlouvy a převzetí bytu, jsme schopni odhadnout nejdříve v průběhu prosince 2018. Prosím, veškerá Vaše rozhodnutí a aktivity související s převzetím bytové jednotky v projektu Vitality Rezidence (nákupy bytového vybavení, ukončení případných nájemních smluv, uzavírání smluv souvisejících s financováním nemovitosti, aj.) doporučuji odložit až na 1.Q. 2019.

V druhé polovině ledna 2019  jeden z našich prodejních poradců bude kontaktovat každého budoucího majitele infdividuálně, který  klienta detailně seznámí s novými termíny, dozví se veškeré informace  plné spokojenosti.

Společnost SATPO společně s generálním dodavatelem stavby, který má v uzavřené Smlouvě o dílo zajistit vydání kolaudačního souhlasu, vynakládá maximální úsilí na vyřešení celé této nepříjemné situace v nejkratším možném termínu. Jménem společnosti SATPO se Vám za změny v termínech velice omlouváme.

Společnost SATPO, www.satpo.cz