novinky | Vitality Rezidence - aktuální informace | 09.10.2018

 

Realizace developerskéh projektu Vitality Rezidence probíhá v souladu s termíny dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem, společností Metrostav, předpokládaný termín dokončení stavby projektu je v listopadu 2018.

V souladu s harmonogramem proběhlo dne 21.9.2018 ústní jednání, kterým byl zahájen proces vydání kolaudačního souhlasu za účasti pracovníků Stavebního úřadu Praha 5, zhotovitele, generálního projektanta, hygienické stanice Hlavního města Prahy a investora projektu, společnosti SATPO Sacre Coeur III s.r.o. Během tohoto jednání pracovníci stavebního úřadu uvedli, že některé změny projektu (zejména drobné venkovní objekty, rampy, límec vjezdu do parkingu a venkovní pojízdné plochy), které investor provedl v průběhu realizace projektu, nejsou v souladu s vydaným stavebním povolením či platnými změnami tohoto stavebního povolení.

Investor i zhotovitel jsou v kontaktu s pracovníky stavebního úřadu s cílem dosáhnout shody pro úspěšné dokončení kolaudačního řízení projektu Vitality Rezidence v co nejkratším možném termínu. Z výše uvedených důvodů dochází k posunu vydání kolaudačního rozhodnutí, které ovlivní i původní harmonogram předání bytových jednotek klientům, který byl stanoven na 4 Q 2018.

O konkrétnějších termínech a výsledcích jednání budeme naše klienty, obchodní partnery a investiční partnery průběžně informovat. V případě jakýchkoli doplňujících informací, prosím, kontaktujte obchodní ředitelku, Irenu Houžvičkovou prostřednictvím mailu prodej@satpo.cz či telefonu +420 702 205 205.