novinky | SPOLUPRÁCE S OBCÍ ARCHITEKTŮ | 10.01.2019

 

Společnost SATPO finančně podpořila Obec architektů, která je pokračovatelem spolků architektů z první republiky. V roce 2017 bylo pod novým vedením Obce architektů obnoveno historické členství České republiky ve světové unii architektů UIA a tím bylo opět vykročeno k zajištění ochrany a práv českých architektů ve světě. Spolek je kulturní platformou českých architektů zajišťující spolkovou činnost s cílem propagovat české architekty široké odborné i laické veřejnosti jak v Česku, tak i v zahraničí.

SATPO se v letošním roce rozhodno také spolupracovat s Obcí architektů v rámci projektu Student Union, který sdružuje studenty a studentské spolky ze světa architektury.  Spolupráce bude probíhat v oblasti zpracování nových návrhů pro rozvoj existujících činžovních domů v Praze, ve kterých má společnost vlastnický podíl.