novinky | Exkurze dětí z mateřské školy Španělská | 16.05.2018

 

Ve společnosti SATPO proběhla exkurze dětí z mateřské školy Španělská. Cílem akce bylo seznámit děti ve věku 5-6 let s průběhem výjimečné výstavby Rezidence Sacre Coeur 2 a postupem při plánování celého projektu od nakreslení architektem, přes položení základního kamane až po samotnou stavbu.

Děti měly možnost vidět krátké video z průběhu výtavby a pak navštívily přímo již kompletně hotový loft. Zkusily si zahrát na interiérové designéry a společně si navrhly byt svých snů v Rezidenci Sacre Coeur 2. 

Velmi děkujeme za milou návštěvu a věříme, že byla pro děti nejen zajímavým přínosem, ale také inspirací do jejich profesního dospělého života.