Struktura společnosti

 

Současná struktura skupiny SATPO byla přizpůsobena požadavkům financujících bankovních ústavů. Jednou ze základních podmínek bankovního financování developerských projektů je založení nové „jednoúčelové“ společnosti na každý významnější projekt.

Výhodou tohoto systému je naprostá transparentnost vůči bankám i klientům, neboť „jednoúčelové“ společnosti vlastní pouze nemovitosti související s konkrétním projektem a jsou financovány půjčkami od investorů a bank.

Komplexní servis související s realizací projektů pro tyto firmy zajišťuje manažerská společnost SATPO Broker,  s.r.o.

Přehled platných a aktuálních výpisů z obchodního rejstříku jednotlivých společností k nabízeným rezidenčním projektům:

Výpisy z obchodního rejstříku jednotlivých společností od každého rezidenčního projektu jsou také níže ke stažení v pdf formátu, jsou platné ze dne 11.8. 2014. Společnost SATPO provede další aktualizaci ke konci roku 2014.

Kromě aktuálních rezidenčních projektů má společnost SATPO ještě další společnosti, které patří do skupiny SATPO.