realizace

 

Pečlivé kontroly, kvalitní řízení, vyhodnocení a posouzení v průběhu realizace může pomoci získat větší hodnotu projektu a udrží předpokládanou kvalitu celkového developerského projektu.

Vlastníkovi nemovitosti můžeme nabídnout i služby stavebního a projektového řízení včetně organizace a pravidelné kontroly v terénu od samotného počátku až po úplné dokončení (uvedení do provozu). Naše profesionální služby můžete využít i pro dílčí části procesu, pro dozor výstavby, kontroly nákladů a dodržování rozpočtu, kontrolu kvality, atd.

  • řízení projektu a projektový management
  • zpracování a aktualizace předběžných a konečných rozpočtů
  • analýza aktuálních provozních aktiv
  • řízení projektu v souladu s časovým harmonogramem a plánovanými náklady
  • aktivní dohled nad realizací projektu, stavební dozor a kontrola či zajištění změn v subdodávkách
  • určení příležitostí v průběhu realizace pro ziskový rozvoj a zvyšování hodnoty
  • dosažení úspěšného dokončení projektu a převzetí nemovitosti klientem
  • finanční audit v souladu se smluvním zajištěním a předání garancí
  • zajištění správy projektu – provoz a údržba