příprava projektu

 

Kromě naší aktivní akviziční činnosti a zájmu o koupi činžovního domu, stavebního pozemku či projektu pro bytový development na realitním trhu, poskytujeme i kompletní developerské služby pro projekty všech velikostí a rozsahu, jsme diskrétní a vycházíme vstříc individuálním potřebám a požadavkům.
Vycházíme ze zkušenosti, že klienti či obchodní partneři nemají dostatečné odborné znalosti, nebo se prostě nechtějí aktivně podílet na přípravě a realizaci projektu. Jestliže chcete investovat do výstavby, můžeme za vás převzít kompletní přípravu a organizaci developerského projektu.

Pomůžeme na exekutivní úrovni při výběru dodavatele či třetích stran a naše nabízené aktivity jsou v rozsahu:

  • zpracování návrhu a rozsahu nutných stavebních služeb
  • vyhotovení studie zástavby a studie proveditelnosti
  • návrh etapizace, finanční plán a projektové cash flow
  • spolupráce při projektové přípravě projektu (územní a stavební řízení)
  • koordinace a zastoupení při smluvních jednáních při výběru dodavatele
  • zhodnocení návrhů od architektů, inženýrů a generálních dodavatelů