služby | realitní služby pro developera | STAVEBNÍ MANAGEMENT

 

Mnoho klientů nemají dostatečné odborné znalosti, nebo prostě nechtějí se aktivně podílet na realizaci projektu. Služby stavebního řízení můžeme poskytnout vlastníkovi nemovitosti nejen prostřednictvím pravidelné kontroly v terénu, ale i na exekutivní úrovni při výběru dodavatele či třetích stran a při samotné realizaci. Jedná se o:

  • zpracování návrhu a rozsahu nutných stavebních služeb
  • vyhotovení studie zástavby a studie proveditelnosti
  • spolupráce při projektové přípravě projektu (územní a stavební řízení)
  • koordinace a zastoupení při smluvních jednání při výběru dodavatele
  • zhodnocení návrhů od architektů, inženýrů a generálních dodavatelů
  • řízení projektu v souladu s časovým harmonogramem a plánovanými náklady
  • aktivní dohled nad realizací projektu, stavební dozor a kontrola či zajištění změn v subdodávkách
  • dosažení úspěšného dokončení projektu a převzetí nemovitosti klientem
  • finanční audit v souladu se smluvním zajištěním a předání garancí
  • zajištění správy projektu – provoz a údržba