služby | realitní služby pro developera | PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

 

Studie proveditelnosti projektu musí být dobře zpracována a je nutným předpokladem pro financování projektu. Kvalitní výběr projektových konzultantů může ušetřit značné množství času a peněz v celém vývojovém cyklu. Realistické rozpočty a plány poskytují základ pro správné finanční hodnocení projektu. Pečlivé vyhodnocení a posouzení v průběhu realizace může pomoci získat větší hodnotu projektu:

  • řízení projektu a projektový management
  • zpracování a aktualizace předběžných a konečných rozpočtů
  • Analýza aktuálních provozních aktiv
  • Finanční analýza na podporu investic /rozhodnutí o financování
  • Určení příležitostí pro ziskový rozvoj a zvyšování hodnoty