služby | realitní služby pro developera | ANALÝZA PROJEKTU A ZHODNOCENÍ

 

Jednou z nejdůležitějších činností pro dosažení úspěšného developerského projektu zahrnuje důkladnou due diligence, která může identifikovat kritické problémy v rané fázi plánování a rozvoje projektu. Jedná se o objektivní a nezaujaté hodnocení developerského záměru, který zohledňuje:

  • zhodnocení stávající situace a budoucí vývoj, potenciál pro rozvoj na realitním trhu
  • analýza lokálního trhu a posouzení vhodnosti umístnění investice
  • vyhodnocení konkurenčních projektů
  • analýza prodejních cen a stanovení optimální ceny pro daný projekt
  • analýza projektového záměru, navržení či úprava základního konceptu
  • zhodnocení a propočet návratnosti investice
  • ekonomická analýza bilance projektu, odhad tržní hodnoty nemovitosti
  • návrh etapizace, finanční plán a projektové cash flow
  • doporučení nejvhodnějšího financování projektu