Technický stav domu a jednotek

Svislé nosné konstrukce domu jsou zděné. Stropy ve spodních patrech jsou monolitické, ve vrchních patrech dřevěné trámové. Objekt je kryt šikmou střechou dřevěného krovu s krytinou taškovou. Do dvora je střecha prolomena vikýřem.Fasáda domu není zateplena, jen omítnuta. Okna do jednotek jsou částečně novodobá plastová (lze předpokládat zvýšený požadavek na větrání prostor interiéru z důvodu odvedení vlhkosti) a částečně původní dřevěná špaletová.

Stav domovních instalací odpovídá době realizace domu z počátku 20 století. Páteřní rozvody vody a kanalizace jsou provedeny v původním materiálu. Vytápění je zajištěno lokálními plynovými nebo elektrickými topidly /plynové nebo elektrokotle samostatně pro jednotlivé bytové jednotky/. Ohřev TUV v bytech je zajištěn plynovým kotlem, nebo pomocí elektrického zásobníkového ohřívače. Větrání interiéru bytu je přirozeně okny a okny do společného světlíku.  

Materiálové a konstrukční řešení odpovídá době vzniku domu a dílčím úpravám popsaným níže, dům nebyl více rekonstruován.

Provedené opravy v domě

1959 -  Stavební úpravy v 6.NP – půdní vestavba

1977 -  Instalace osobního výtahu

1987 - Realizace trafostanice TS 10 v 1.PP

2001 - Rozšíření bytové jednotky v 6.NP do půdního prostoru

2005 - Sloučení dvou bytových jednotek ve 2.NP