standardy - Bořivojova

Dům Bořivojova odpovídá materiálovým a technologickým možnostem první polovině minulého století. Dům se sestává ze dvou výškově posunutých částí vzájemně propojených schodišťovým traktem.

Svislé nosné konstrukce jsou zděné z plých cihel, vodorovné konstrukce jsou v kombinaci stropů železobetonových, klenebných cihelných a dřevěných trámových.

V domě jsou použity novodobé povrchové úpravy (obklady, dlažby, plovoucí podlahy). V bytech jsou nové rozvody vody a kanalizace na bázi plastů. Páteřní rozvody jsou ocelové, lokálně opraveny a nahrazeny plastovými rozvody.

Fasáda je řešena omítkou, v uliční fasádě je zdobena štuky.

Okna v bytových jednotkách a schodišťovém prostoru jsou po výměně za nová nebo jsou repasovaná dřevěná. Do dvora jsou okna zdvojená, do ulice dvojitá – špaletová.

Střecha je šikmá, krytá bobrovkovou střešní krytinou.

Vytápění je řešeno lokálně pomocí plynových kotlů, vždy pro jednotlivé jednotky (tzv. etážové vytápění). V jednotlivých místnostech jsou deskové radiátory.

Zásadní úpravy rezidenčního domu Bořivojova:

1997                                     provedena půdní vestavba a navýšení nástavbou, vybudován výtah

2001                                     proběhly drobné dispoziční úpravy

2002, 2007                          dispoziční úpravy, proběhla vestavba sociálních zařízení a repase či výměna většiny oken

Činžovní dům Bořivojova splňuje veškeré předpoklady a požadavky účelného bydlení v centru Prahy.