novinky | SATPO podporuje Nadaci Naše dítě | 01.04.2014

 

Společnost SATPO již od roku 2006 podporuje Nadaci Naše dítě a i v letošním roce opět poskytla příspěvek ve výši Kč 250.000,-.   Hlavním posláním Nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Naše společnost staví nové domovy pro spokojený život, kam bezpochyby děti patří, a tímto způsobem rádi podpoříme i ty, kteří to potřebují nejvíce.

 
předání finančního příspěvku Nadaci Naše dítě