novinky | Oznámení o změně sídla a názvu společnosti | 25.03.2017

 

Společnost SATPO broker, s.r.o.  s účinností od 23. března 2017 změnila obchodní název a sídlo na:

SATPO management, s.r.o.

Holečkova 3331/35

150 00 Praha 5

Ostatní údaje jako jsou IČ, DIČ, telefonické a e-mailové kontakty, bankovní spojení zůstávají beze změny. Tato změna nemá žádný vliv na smlouvy a závazky společností SATPO broker, s.r.o. Prosím, tuto změnu registrujte do svých evidenčních systémů a při komunikaci s naší společností již používali výhradně tyto nové údaje.